Szyper Dębki

Regulamin

Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym apartamencie/ pokoju a także na stronie internetowej SZYPER.
Goście korzystający z usług apartamentów/pokoi SZYPER zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, oraz w sytuacjach wyjątkowych stosować się do próśb właściciela obiektu.

1. Apartamenty i pokoje SZYPER nie ponoszą odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
2. Rezerwacja pobytu jest możliwa po wpłacie zadatku w wysokości 30% ceny pobytu w formie przelewu w ciągu 5 dni od dokonania rezerwacji. W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwację uznaje się za nieważną.
3. Opłata za pobyt obejmuje cały zarezerwowany okres i nie podlega zwrotowi w razie jego skrócenia z przyczyn od nas niezależnych lub leżących po stronie Wynajmującego
4. Doba pobytu rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
5. W dniu przyjazdu, Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w gotówce za cały uprzednio zarezerwowany pobyt (z góry),łącznie z naliczoną opłatą klimatyczną zbieraną na rzecz GMINY KROKOWA
6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i osobiste zabrania się w apartamentach / pokojach stosowania otwartego ognia np. świeczek. Nie zezwala się na używanie w apartamentach i pokojach jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną oraz gazową nie stanowiących wyposażenia danego apartamentu/pokoju (z wyjątkiem maszynek do golenia, ładowarek, suszarek do włosów).
7. Informacje o przestrzeganiu zasad w aneksach umieszczone w każdym apartamencie /pokoju posiadającym aneks jak również wywieszone w kuchni, która jest do dyspozycji GOŚCI.
8. Właściciele apartamentów /pokoi SZYPER nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania apartamentów /pokoi.
9. Każdorazowo Gość opuszczający apartament/ pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć urządzenia elektryczne, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
10. W przypadku zagubienia klucza Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 złotych.
11. W trosce o Państwa komfort zapraszamy bez zwierząt.
12. Nie przyjmujemy grup młodzieżowych.
13. W apartamentach/pokojach SZYPER nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, iluminacyjnych itp.
14. Na terenie Obiektu SZYPER obowiązuje segregacja odpadów. Segregacji podlegają opakowania papierowe, szklane, plastikowe oraz śmieci ogólne. Goście zobowiązani są do segregacji wytwarzanych odpadów.
15. Zakazuje się prowadzenia na terenie Obiektu wypoczynkowego SZYPER akwizycji i sprzedaży obnośnej.
16. Właściciele Obiektu SZYPER, nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci oraz osoby nieletnie, przebywające na terenie obiektu. Na całym terenie obiektu obowiązuje nakaz dozoru rodzicielskiego. Dzieci i osoby nieletnie, przebywają na terenie obiektu pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność ich opiekunów prawnych.
17. Gość nie może użyczać wynajmowanego przez siebie apartamentu lub pokoju osobom trzecim, nie zameldowanym. Apartament / pokój jest wynajmowany konkretnym osobom. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie obiektu / apartamentu /pokoju Gościa wyłącznie do godziny 22:00.
18. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 7:00.
19. Ze względów bezpieczeństwa oraz komfortu wypoczynku Naszych Gości, obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych we wszystkich apartamentach /pokojach oraz pomieszczeniach użytku publicznego (Dz. U. 2010 nr 81 poz. 529 z późniejszymi zmianami). Palenie jest możliwe wyłącznie na zewnątrz w miejscach do tego przeznaczonych.
20. Apartamenty /pokoje SZYPER nie świadczą usług serwisu pokojowego oraz sprzątania pokoi.
21. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszystkie ewentualne szkody, uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia apartamentów / pokoi SZYPER, wewnątrz i na zewnątrz apartamentu/pokoju, na terenie całego obiektu lub urządzeń technicznych, powstałe z winy Gościa lub osób go odwiedzających. W przypadku zniszczeń sprzętu lub wyposażenia, obciążą Gościa kwotą zgodną na przedstawionym dokumencie, fakturze zakupu. Szkody powstałe z winy Gościa lub osób go odwiedzających rozliczane są na miejscu. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania apartamentu/pokoju prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielom.
22. Właściciele obiektu SZYPER zastrzegają sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
• będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
• które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny
23. Parking niestrzeżony dla Gości Obiektu SZYPER jest udostępniony bezpłatnie.
24. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy oraz za pozostawione w nich mienie. Oferujemy Państwu jedno miejsce parkingowe na każdy wynajęty pokój lub apartament wyjątek apartament nr 7 (do dwóch aut )
25. Korzystanie z grilla możliwe jest wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.
26. Dla zapewnienia przyjemnego pobytu wszystkich Naszych Gości osoba, która zakłóca spokój innych Gości, korzysta z urządzeń znajdujących się na terenie Obiektu SZYPER niezgodnie z ich przeznaczeniem, nie stosuje się do poleceń właściciela, nie respektuje znaków nakazu lub w inny sposób zakłóca porządek publiczny oraz w sposób rażący naruszy zasady powyższego regulaminu zobowiązana będzie do opuszczenia obiektu bez prawa zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
26. Właściciele obiektu służą Państwu wszelką pomocą i są do Państwa dyspozycji.
27. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją niniejszego regulaminu oraz skutkuje obowiązkiem przestrzegania jego postanowień.
*Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga właściciel obiektu SZYPER którego decyzja jest ostateczna. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Właściciel każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej.

Telewizor Każdy pokój posiada telewizor z telewizją naziemną.
Parking Darmowy parking niestrzeżony dla każdego klienta naszego obiektu, jedno miejsce parkingowe do pokoju /apartamentu- wyjątek apartament nr 7 – 2 miejsca
Kuchnia Ogólnodostępna kuchnia na 1 piętrze dla pokoi 4os. , 3os. 3x2os. , reszta posiada aneksy
Internet Bezprzewodowy, darmowy internet na terenie całego obiektu.
Dzieci Plac zabaw dla dzieci, piaskownica, trampolina , duże klocki ogrodowe.
Altana Miejsce do grillowania, oglądania telewizji, smażenia ryb, możliwość zaparzenia kawy, herbaty.
Zapraszamy do rezerwacji